Oihal infragorrien urruneko tenperatura igoera probatzailea